Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80h)

Informacje o kursie:

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia  uzupełnia swoją wiedzę i kompetencję w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto dokumenty są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym, którzy chca uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,
 • osób posiadających wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem , chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • osób mających wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun,

Spełniamy wymagania:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Cena szkolenia

690zł

Zaufali nam:

Szczegóły:

Co musisz zrobić?

 1. ZAPISZ SIĘ, WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 26 2490 0005 0000 4530 9955 4303 w tytule wpisując: „imię, nazwisko, rodzaj kursu”
 3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.
 4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.
 5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

Celem kursu jest:

 • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka,
 • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania do współpracy z rodziną dziecka;
 • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania do udzielania pierwszej pomocy,
 • uzupełnienie wiedzy i umiejętności o innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin):

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

d) innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,

e) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

2) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

b) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • mają ukończone 18 lat
 • posiadają wykształcenie średnie

Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia:

 • Zaświadczenie,

PATiIS GREEN WAY
al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik
biuro.mojekursyonline@gmail.com
biuro@mojekursyonline.pl
tel. +48 790 357 747