O nas

PATiIS Green Way to instytucja szkoleniowa zarejestrowana jako Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji niepublicznych placówek pod numerem 50 prowadzonym przez Powiat Kraśnicki. Jesteśmy również wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.06/00050/2018.

Kilka słów o nas

Zajmujemy się propagowaniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wielu dziedzin. Proponowane przez nas kursy i szkolenia internetowe przeznaczone są DLA KAŻDEGO, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętnościoraz zdobyć ciekawy ZAWÓD. Naszym celem jest inspirowanie ludzi do nieustannego rozwoju, doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz odkrywania własnych zasobów, możliwości i potencjału. 

Zawarte w kursach materiały są autorskimi programami dydaktycznymi, opracowanymi przy udziale specjalistów z poszczególnych dziedzin.