WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU KURS OPIEKUNA KOLONIJNEGO

Informacje o kursie:

Kurs przeznaczony jest dla każdego kto chce zdobyć wiedzę, praktyczne umiejętności oraz uprawnienia do pracy na obozach, koloniach dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą. 

Szkolenie składa się z:

 • Części teoretycznej – 28 h szkolenia online. 
 • Części praktycznej 8 h + egzamin

Termin zajęć  praktycznych ustalamy indywidualnie z każdym uczestnikiem. Termin zostanie zrealizowany w momencie uzbierania się min. 6 osób.

Nasi absolwenci otrzymują dostęp do ofert pracy od naszych partnerów.  

Cena szkolenia

350 zł

Zaufali nam:

Szczegóły:

Lublin

Rzeszów 

Kraków 

Katowice

Poznań

27.02.2024

25.03.2024

18.02.2024

10.05.2024

17.04.2024

Co musisz zrobić?

 1. ZAPISZ SIĘ, wypełniając formularz zgłoszeniowy.
 2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 26 2490 0005 0000 4530 9955 4303  w tytule wpisując: „imię, nazwisko, rodzaj kursu”
 3. Rozwiąż test z teorii. 
 4. Ustal datę zajęć praktycznych oraz egzaminu. 

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Koordynacyjna rola władz oświatowych.
 • Obowiązujące przpisy.
 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Rada wychowawców.
 • Grupa jako zespół wychowawczy.
 • Organizacja i rozkład dnia.

Regulamin uczestnika wypoczynku.

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

 • Opracowanie planu wychowawczego grupy
 • Dokumentacja wychowawcy
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Metody i formy realizacji planów  wychowawczych

 

4. Ruch i Rekreacja.

 • Cele i zadania zajęć wychowania fizycznego.
 •  Metody nauki technik pływania.
 •  Gry i zabawy ruchowe.
 • Zajęcia z gier zespołowych.
 • Sport, zabawy sportowe, lekkoatletyka.
 • Organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5. Turystyka i krajoznawstwo:

 • Cele i zadania turystyki i krajoznawstwaw pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku.
 • Organizacja wycieczek.
 • Organizacja biwaków.
 • Gry terenowe.

6. Zajęcia kulturowo-oświatowe:

 • Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych.
 • Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich.
 • Elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie  dnia.

7. Zajęcia praktyczno-techniczne:

 • Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych.
 • Formy i rodzaje zajęć praktyczno- technicznych.
 • Prace dekoracyjne i zdobnicze.
 • Indywidualne zainteresowania uczestników.
 • Rozwój zainteresowań uczestników.

8. Prace społecznie użyteczne:

 • Cele i zadania prac społecznie użytecznych.
 • Wychowawcze znaczenie prac społecznie  użytecznych, wolontariat.
 • Prace w zakresie samoobsługi.
 • Prace na rzecz miejsca wypoczynku.
 • Prace na rzecz środowiska.

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 • Przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.
 • Abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

10. Egzamin

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • mają ukończone 18 lat
 • posiadają wykształcenie średnie.

Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

PATiIS GREEN WAY
al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik
biuro.mojekursyonline@gmail.com
biuro@mojekursyonline.pl
tel. +48 790 357 747